۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

تمنا

نفست به شماره می افته, نه ... شایدم نفس عمیق میکشی
آهسته و آروم
از درون میلرزی... خون توی صورتت جمع شده و چشمات جرقه میزنهدستات عرق میکنه و خودکار, تلفن یا هرچی تو دستته زود می افته
دندونات رو روی هم فشار میدی و احساس سیری میکنی
بوی نم میاد...  بوی علف تازه بارون خورده
خب... بسه
نفس عمیق بکش و برگرد رو زمین
صبح ساعت 8 باید بری سر کار تا 8 شب
کلی کارهای عقب مونده داری که انجام ندادی

پاشو... بوی نم نیست, بوی لباس های خشک نشده روی بند رخته
علف هم نیست کفشهات گلی شده است که هنوز پاکشون نکردی

احساس سیری و دندون فشار دادن هم مال عمل معده ای است که تازگی داشتی
همه چی از دستات می افته؟ برو آزمایش بده شاید ام اس داری میگیری
چشات جرقه میزنه, خون تو صورتت جمع شده و میلرزی؟ 
میگن علائم گواتره

نفست به شماره می افته, نفس عمیق میکشی

همه تمنات رو توی واقعیت زمین قورت بده۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

دنیا هم می باره


بعضی وقت ها دنیا هم برات می باره
آسمون که هیچ
زمین و زمان برات می باره 
نمیدونم از کجا و چرا می خوری... فقط میخوری
بلند میشی و میشینی اما باز هم میزنه
امروز تهدیدش کردم؛ گفتم اگه مردی بیا بشین جلوم با هم بحث کنیم, می خوای بگی اشتباه داشتم تو زندگیم؟ جواب میدم توی خداییت اشتباه داشتی من که سهلم
میخوای بگی عادلی؟ بهت میگم بیخیال تو اصلا عدل نمیدونی چیه, یک کم سرت رو گرداگرد همین یک دونه کره بچرخون میفهمی که عدل هم نداری. 
بارون گرفت
اما چه فایده؟
یاد روزهای ایران افتادم... 
از زمین خون میجوشید و از آسمون بارون میومد
بچه ها میخوندن
"اشک خدا در اومد" 
بارون گرفت 
اما به بارونش هم اعتمادی نیست

۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه

علی مصلحی, روزنامه نگار و وبلاگ نویس بازداشت شد

خبرهای بازداشت عادی نشدند, هر روز یک بازداشت دیگه و هر روز یک روزنامه نگار دیگه
این "نوشتن" چقدر سنگینه که تابش نمیارن

علی مصلحی, روزنامه نگار و وبلاگ نویس که در کاشان بازداشت شده
باز هم بازداشت و باز هم بی خبری خانواده ها
به همین راحتی

بیخود نیست ایران رو بزرگترین زندان روزنامه نگاران ثبت کردند

یک روز مسعود و مهسا
یک روز بهمن
یک روز تبعید
یک روز شکنجه
یک روز تحقیر

روزها میگذرن و میگذرن تا همه روزها به اسم یک سلول ثبت بشه 

سلول هایی که هرچقدر دور, هر اندازه تاریک باشه باز هم سلوله

انفرادی سلوله
عمومی سلوله
حیاط زندان سلوله
اوین سلوله
تهران
ایران
سلوله
تبعید هم سلوله