۱۳۸۷ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

محراب آزادی

:
«مطبوعات محرابی است برای پرستش خدا و خدمت به انسان‌ها و اگر از عهده‌ی وظایف خود برنیاید دام‌گه شیطان و مایه‌ی تخریب انسانیت خواهد بود. زیرا افکار عمومی را شکل میدهد، فرهنگ‌آفرین است، خوراک روح را فراهم می‌آورد،‌ مراحل جدید تکامل معنوی را پی می‌نهد و عواطف مردم را پیراسته میگرداند. حق آنان (مطبوعاتی‌ها) بر جامعه نیز همان برخورداری از آزادی، پشتیبانی و تٱمین امکاناتی است که او را از فساد و انحراف مصون بدارد. آزادی برترین‌ساز و فعال کردن همه‌ی توانایی‌ها و ظرفیت‌های انسانی است،‌ هیچ کس نمی‌تواند در جامعه‌ی محروم از آزادی خدمت کند، تواناییهایش را پویا و موهبت‌های الهی را بالنده سازد. آزادی یعنی به رسمیت شناختن کرامت انسان و خوش‌گمانی نسبت به انسان؛ حال آنکه نبود آزادی یعنی بدگمانی نسبت به انسان و کاستن از کرامت او. کسی می‌تواند آزادی را محدود کند که به فطرت انسانی کافر باشد. فطرتی که قرآن می‌فرماید: "فطرت الله التی فطر الناس علیها" (فطرتی که پیامبر باطنی و درونی انسان است) آزادی حق روزنامه‌نگار است، که جامعه‌اش باید به او پیشکش کند. آزادی خدمتی است به روزنامه‌نگار تا کار خود را به انجام رساند، و خدمتی است به جامعه تا همه چیز را بداند. صیانت از آزادی ممکن نیست مگر با آزادی. آزادی، بر خلاف آنچه می‌گویند، هرگز محدود شدنی و پایان یافتنی نیست. در حقیقت، آزادی کامل، عین حق است. حقی است از جانب خدا که حدی بر آن نیست. آزادی حقیقی، دقیقا رهائی از عوامل فشار خارجی و عوامل فشار داخلی است. و به تعبیر علی (ع): "من ترک الشهوات کان حراً" (آزاده کسی است که شهوات را ترک کند). اگر بخواهیم آزادی را تعریف کنیم باید بگوییم که آزادی رهایی از دیگران و رهایی از نفس است. اگر آزادی را این‌گونه تفسیر کنیم، دیگر معتقد به حد و مرز برای آزادی نخواهیم بود. روزنامه‌نگار نباید مورد اهانت و تحت فشار قرار گیرد، نباید به فقر و نداری بیفتد، و نباید در معرض تهدید و ترور واقع شود.»

‌بخشی که خواندیم گزیده‌ای بود از سخنرانی "امام موسی صدر" در هفتمین روز بعد از ترور "کامل مروه" روزنامه‌نگار لبنانی و در این خصوص جایی برای کلامی دیگر نیست.

سوم ژوئن را بهانه‌ای قرار می‌دهیم برای یادی از امام آزادی.‌ کسی که از ایران برای ایستادگی در مقابل ظلم به‌پا خواست و تا اثبات حقانیت مظلوم پیش رفت.

هشتادمین سال تولدش را در غیاب او جشن می‌گیریم به امید آنکه روزی بتوانیم راهرو خط آزادی و عشق باشیم.